loonheffingennummer

Elke ondernemer met personeel in dienst heeft te maken met personeels- en salarisadministratie. Om dit op een juiste manier uit te kunnen voeren, heeft u als werkgever een loonheffingennummer nodig.

Wat is een loonheffingennummer?

Het loonheffingennummer, in het verleden ook wel bekend als loonbelastingnummer, dien je als werkgever aan te vragen wanneer je personeel in dienst neemt. Als werkgever met personeel in dienst ben je verplicht elke maand loonaangifte te doen. Hiervoor heb je een loonheffingennummer nodig. Een loonheffingennummer vraag je aan bij de belastingdienst.

Waarvoor heeft u als werkgever een loonheffingennummer nodig?

Wanneer u personeel in dienst heeft, betaalt u vaak maandelijks salaris uit. Behalve salaris betaalt u ook loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. U dient als werkgever ook periodiek loonaangifte te doen bij de Belastingdienst. Dit is een overzicht van de heffingen die u als werkgever aan de Belastingdienst dient af te dragen. Voor het indienen van een loonaangifte heeft u een loonheffingennummer nodig.

Hoe vraagt u een loonheffingennummer aan?

U kunt zelf bij de belastingdienst een loonheffingennummer aanvragen. U meldt zich aan met het formulier Melding Loonheffing Aanmelding Werkgever van de Belastingdienst. Na aanmelding ontvangt u binnen 6 weken een brief met uw loonheffingennummer en een aangiftebrief loonheffingen. Hierin staat over welke tijdvakken u aangifte moet doen.

Loonaangifte doen

De werkgever dient periodiek online een aangifte loonheffingen te doen. Hiervoor wordt vaak speciale software gebruikt waarmee ook de salarissen worden opgesteld. Een loonaangifte gebeurt doorgaans maandelijks of per vier weken. De aangifte dient uiterlijk de maand volgend op de salarisuitbetaling ingediend worden. Voor de maand juli dient het uiterlijk eind augustus ingediend te zijn bij de Belastingdienst. Let op dat dit tijdig gebeurt, zodat de gegevens bij de Belastingdienst altijd up-to-date zijn.

Personeelsadministratie uitbesteden

We begrijpen heel goed dat loonadministratie voor u als werkgever ingewikkeld kan zijn. Wilt u zeker weten dat uw volledige loonadministratie en loonaangifte juist uitgevoerd wordt? Bij Kuipers Administratie & Advies verzorgen we al jaren de personeelsadministratie voor werkgevers. Door uw personeelsadministratie uit te besteden aan ons weet u zeker dat het op een correcte wijze uitgevoerd wordt. Want een goede personeelsadministratie, dat loont. Wilt u meer informatie over het uitbesteden van uw personeelsadministratie of bent u van plan over te stappen van boekhouder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.