jaarrekening

Elke onderneming dient volgens de Nederlandse wet- en regelgeving jaarlijks jaarcijfers op te maken en eventueel in te dienen bij de Kamer van Koophandel. Een jaarrekening is de basis voor de fiscale aangifte en het is de verantwoording over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Daarbij is het ook een belangrijk instrument voor de onderbouwing van bijvoorbeeld prognoses en (externe) financieringsaanvragen. Naast de ondernemer zelf, kunnen ook externe belanghebbenden zoals financiers, aandeelhouders en de Belastingdienst de financiële gezondheid van de onderneming inzien. Om zo verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel overzicht van de organisatie over het afgelopen (boek)jaar. Door middel van een jaarrekening wordt de financiële situatie in kaart gebracht aan de hand van drie onderdelen:

  • De winst- en verliesrekening
  • De balans
  • Een toelichting

Hoe uitgebreid de jaarrekening moet worden hangt af van de rechtsvorm van het bedrijf. Bij eenmanszaken en vennootschappen onder firma is er bijvoorbeeld geen verplichte vorm en geen deponeringsplicht bij de Kamer van Koophandel. Kortweg, hoe groter het bedrijf hoe meer informatie in het rapport dient te staan. Vaak is de accountant of boekhouder verantwoordelijk voor de jaarrekening. Bij (middel)grote ondernemingen dient een accountant de jaarrekening van een zogenaamde accountantsverklaring te voorzien.

Hoe ziet een jaarrekening eruit?

De jaarrekening bestaat uit de wins- en verliesrekening, balans en een toelichting. In de winst- en verliesrekening staan alle opbrengsten en kosten van het afgelopen (boek)jaar. De naam zegt het al, uit een winst- en verliesrekening is te achterhalen of de onderneming hef afgelopen (boek)jaar winst of verlies gemaakt heeft. Een balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de onderneming aan het begin en het einde van het jaar. De mate van toelichting van de cijfers hangt af van de grootte van de onderneming.

Jaarrekening deponeren

Een jaarrekening indienen bij de Kamer van Koophandel wordt deponeren genoemd. Deze verplichting geldt alleen voor BV’s en NV’s en moet uiterlijk binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gebeuren. Zo kunnen externe partijen, zoals leveranciers, zich een actueel oordeel vormen over de financiële gezondheid van de onderneming.

Jaarrekening laten maken

Een jaarrekening is een belangrijk document dat uiterst secuur opgesteld dient te worden. Veel ondernemingen kiezen er daarom voor om de jaarrekening te laten maken door een externe accountant of boekhouder. Bij (middel)grote onderneming is een accountantscontrole zelfs verplicht. Bij Kuipers Administratie & Advies hebben we jarenlang ervaring met het opstellen van belangrijke rapportages zoals de jaarrekening. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw jaarrekening en zit u na te denken om over te stappen van boekhouder? Neem dan vrijblijvend contact met ons om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.