Accountant of boekhouder, is er een degelijk verschil?

Een boekhouder en een accountant, deze termen worden nog weleens door elkaar gehaald. Het kan namelijk best zijn dat iemand over een accountant praat, terwijl dit eigenlijk zijn boekhouder is. Of andersom. Maar wat is nou eigenlijk het verschil? En maakt het voor u als ondernemer uit of u een boekhouder of een accountant heeft?

accountant of boekhouder

Verschil in titel: accountant en boekhouder

Een groot verschil is dat niet iedereen zich accountant mag noemen, dit is namelijk een bij wet beschermde titel. Deze titel krijg iemand wanneer diegene een opleiding tot accountant heeft afgerond. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen AA en AR. AA staat voor Accountant-Administratieconsulent, iemand krijgt deze titel wanneer de opleiding HBO Accountancy is voltooid met een aansluitende praktijkopleiding. RA staat voor Registeraccountant, deze titel krijgt een persoon wanneer diegene een universitaire opleiding richting accountancy heeft afgerond. Wanneer iemand zich een accountant noemt, kunt u er dus vanuit gaan dat diegene een accountancydiploma op zak heeft. Het is dan ook strafbaar als een boekhouder zichzelf bestempelt als accountant.

Certificaten en kwalificaties

De titel boekhouder is daarentegen niet beschermd. Wel is het zo dat de boekhouder bepaalde verantwoordelijkheden heeft in de uitvoering van zijn werkzaamheden. Een goede boekhouder dient dus ook minstens te beschikkende over een relevante opleiding, bijvoorbeeld HBO Accountancy zonder certificerende bevoegdheid of bedrijfseconomie. De titel geeft dus niet aan dat de ene adviseur beter is dan de andere, maar bij een accountant is het duidelijk dat hier een specifieke opleiding tot accountant aan vooraf is gegaan.

Het hebben van bepaalde kwalificaties telt hier ook aan mee. Wanneer een boekhouder bezit over een bepaalde kwalificatie, zoals de NOAB-certificering, is het verplicht om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten op het gebied van de nieuwe en veranderende wet- en regelgeving. Jaarlijks dient hij of zij een minimaal aantal punten te behalen met de zogenaamde permanente educatie. Accountant of goede boekhouder? In beide gevallen moeten ze op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving omtrent uw fiscale en administratieve zaken.

Verschil in werkzaamheden

Als we kijken naar de werkzaamheden is er in de praktijk nauwelijks verschil tussen een AA-accountant en een boekhouder. Beide verzorgen ze uw administratieve en fiscale zaken en adviseren ze u bij uiteenlopende zaken rondom uw onderneming of privésituatie. Zij zijn de adviseur voor het MKB. Een registeraccountant is er in beginsel meer voor de controle van grotere ondernemingen.

Accountantsverklaring

Het grote verschil tussen een accountant en een boekhouder zit hem in het afgeven van een zogenaamde accountantsverklaring. Dit is een verklaring over de getrouwheid van een financieel stuk als een jaarrekening of subsidie-afrekening.

Wettelijk gezien zijn alleen bedrijven uit het midden- en grootbedrijf (onder voorwaarden) verplicht jaarlijks hun jaarrekening te laten controleren en van een accountantsverklaring te voorzien. Het kleinbedrijf dus niet. Het overgrote deel van de MKB-bedrijven heeft dus geen accountantsverklaring nodig, wat betekent dat het in arm nemen van een goed administratiekantoor ook voor deze bedrijven een meer dan serieus alternatief is.

Kuipers Administratie & Advies

Bij Kuipers Administratie & Advies zijn we al 30 jaar de MKB-adviseur van Groningen en Drenthe. Dagelijks staat het team klaar voor honderden ondernemers, non-profit organisaties, maar ook voor particulieren. We zorgen er voor dat uw financiële administratie altijd actueel en op orde is. Onze NOAB-kwalificatie garandeert kwaliteit en continuïteit. Naast het bijhouden van uw administratie, zijn we uw adviseur en sparringpartner voor uiteenlopende ondernemersvragen. Besteed uw fiscale en financiële administratie uit aan Kuipers Administratie & Advies. In contact komen?