Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat kondigt vandaag in een Kamerbrief aan dat de TVL-regeling twee gerichte hardheidsclausules krijgt. Daardoor wordt het met terugwerkende kracht vanaf het eerste kwartaal van dit jaar mogelijk voor ondernemers om in aanmerking te komen voor de steun op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit, in plaats van de SBI-code uit het Handelsregister.

De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste omschrijving van de activiteiten in het Handelsregister en het tijdig doorgeven van wijzigingen van de activiteiten. Het CBb heeft dit in diverse zaken rondom de TOGS bevestigd en in deze zaken ondernemers die bestrijden dat wordt uitgegaan van de activiteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020 in het ongelijk gesteld. Het CBb heeft echter wel aangegeven dat dit mede in het licht van de aanhoudende crisis en de financiële gevolgen die dit voor de ondernemers kan hebben, tot een onbevredigende uitkomst kan leiden.

‘Terechte aandacht voor onbevredigende uitkomst’

De staatssecretaris schrijft dat ze vindt dat het CBb hier terecht aandacht voor vraagt. “Zeker nu de maatregelen langer duren en ondernemers de steun harder nodig hebben. Ik probeer binnen de ruimte die ik heb en binnen de ruimte die RVO.nl heeft in de uitvoering, ondernemers maximaal te ondersteunen om hun vaste lasten te kunnen dragen. Daarom heb ik besloten vanaf het eerste kwartaal van 2021 anders om te gaan met de activiteitenomschrijving in het handelsregister”, laat Keijzer weten.

Feitelijke activiteiten

Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis daarvan TVL krijgen. Als de ondernemer dit voldoende weet aan te tonen zal RVO.nl bij de subsidieverlening van de hoofdactiviteit die hoort bij die feitelijke activiteiten uitgaan. Om dit mogelijk te maken, neemt de staatssecretaris in de TVL-regeling twee gerichte hardheidsclausules op. Hiermee wordt het mogelijk dat de ondernemer in aanmerking komt voor TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, dan wel een hogere subsidie krijgt op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit, ook indien deze afwijken van de beschrijving van de activiteiten in het handelsregister op 15 maart 2020.

In de wijzigingsregeling van de TVL, opgesteld naar aanleiding van de intensiveringen die het kabinet heeft doorgevoerd, zijn deze hardheidsclausules opgenomen. Afgelopen donderdag is deze wijzigingsregeling aan de Europese Commissie voorgelegd. Nadat de Europese Commissie de wijzigingsregeling heeft goedgekeurd zal RVO.nl deze hardheidsclausules in bezwaarprocedures gaan toepassen. De staatssecretaris zal bekijken of deze werkwijze in de TVL voor het tweede kwartaal al in de aanvraagprocedure geregeld kan worden, maar ze kan dat niet garanderen, omdat dit bovenop alle andere activiteiten komt die RVO.nl moet uitvoeren. Wel is het zo dat indien een ondernemer na een bezwaar op dit punt met betrekking tot het eerste kwartaal van 2021 in het gelijk wordt gesteld, dit automatisch ook wordt verwerkt in de aanvraag voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021.

Bron: AccountancyVanmorgen