Sinds eind september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. We krijgen hier veel vragen over. De belangrijkste informatie zetten we daarom voor u op een rij.

UBO

UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Wie de UBO’s van uw organisatie zijn bepaalt u als organisatie zelf. Twijfelt u of heeft u hierin advies nodig, neem dan contact met ons op.

UBO-register

Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kunt u, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie u zaken doet.Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland ligt de uitvoering ervan bij de Kamer van Koophandel.

Wel opgaveplicht

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 •  kerkgenootschappen, al is hiervan nog niet bekend wanneer dit mogelijk is.

Geen opgaveplicht

Organisaties met de volgende rechtsvormen hebben geen opgaveplicht:

 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben (‘branch offices’) hoeven geen UBO’s in te schrijven in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.

Bestaande onderneming of nieuwe oprichting

Bestaande organisaties schrijven de UBO’s in met een online UBO-opgave. Zijn er meerdere organisaties zoals een werkmaatschappij met een holding? Dan moet per organisatie een UBO-opgave worden gedaan. Registratie van uw bestaande organisatie kan tot uiterlijk 27 maart 2022.

Bij nieuwe organisaties worden UBO’s ingeschreven tijdens het registratieproces bij de KvK of bij de notaris. UBO’s van nieuwe organisaties kunnen niet online worden inschrijven.

Inzage in het UBO-register

Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en –jaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • de aard en omvang van het belang

Wilt u deze UBO-gegevens inzien? Dat kan door online een KvK-uittreksel UBO-register te bestellen.

Een deel van de UBO-gegevens is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie) mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Nog vragen?

Heeft u nog verdere vragen over deze registratieplicht? Neemt u dan contact met ons op.