Via deze pagina geven wij u actuele informatie over de regels die de overheid heeft genomen voor uw organisatie. Mocht u hier vragen over hebben neemt u dan contact met ons op.

Op de website coronaregelingen.nl vindt u een gedetailleerd overzicht van alle maatregelen.

Korte updates

Nieuwe coronasteun na aanscherping maatregelen (november 2021)

Lees hier welke steunmaatregelen door het kabinet zijn genomen.

Aanvraag NOW 5 geopend op 6 mei 2021

Vanaf 6 mei 2021 kunt u een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) over de periode april t/m juni.

Aanvraag TONK vanaf 1 maart

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is naar verwachting vanaf 1 maart aan te vragen bij gemeenten. De regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en geldt voor mensen waarvoor andere regelingen, zoals de Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Aanvraag NOW 4 en TVL 1e kwartaal 2020

De NOW 4 en TVL Q1-2021 kunnen vanaf 15 februari worden aangevraagd via het UWV resp. het RVO.

Aanpassingen diverse regelingen op 21 januari 2021

Het kabinet investeert 7,6 miljard euro extra om ondernemers door ‘de staart van de coronacrisis’ te helpen. Belangrijkste maatregelen zijn dat de TVL flink verruimd wordt en starters ook noodsteun kunnen aanvragen. Ook komt er een garantieregeling voor de evenementenbranche. Een overzicht:

 • Het vergoedingspercentage voor de TVL (Vaste Lasten) gaat fors omhoog naar 85 procent bij 30% omzetverlies. De grens van 250 werknemers komt te vervallen. De maximale subsidie gaat van € 90.000 naar € 330.000 (MKB) resp. € 400.000 (grootbedrijf). De minimale subsidie gaat van € 750 naar € 1.500.
 • De NOW-subsidie (personeelskosten) gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. Aanvragen kan vanaf 15 februari.
 • De TOZO (bijstand voor zelfstandigen) kan per 1 februari worden aangevraagd met terugwerkende kracht per de voorgaande maand. De vermogenstoets komt er niet.
 • Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.
 • Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro.
 • Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.
 • Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.
 • Het kabinet onderzoekt belastingmaatregelen waarmee (na de crisis) werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.
 • Ondernemers in de BV die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.
 • Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Kijk voor een volledig overzicht op coronaregelingen.nl.

Aanpassingen diverse regelingen op 9 december 2020

Het kabinet heeft diverse aanpassingen doorgevoerd in bestaande regelingen en nieuwe regelingen geïntroduceerd:

  • problemen dreigen te komen. Lees verder…
  • De regeling voor uitstel van belastingbetalingen is verlengd tot 1 april 2021.
  • De aangekondigde versobering van NOW 3 is van tafel. Zowel de vergoedingspercentages als de omzetdrempels blijven gelijk aan NOW 2.
  • Startende ondernemers die in de NOW tussen wal en schip dreigen te raken hebben extra aandacht van het kabinet. Oplossingen zijn op dit moment in onderzoek.
  • In de TVL is een ‘evenementenbranchemodule’ ingebouwd om de effecten van seizoensomzetten te elimineren. Wachten is op Europese toestemming, openstelling wordt per 1 februari verwacht.
  • Afbouw van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 is van tafel.

Kijk voor een volledig overzicht op coronaregelingen.nl.